Chính phủ Việt Nam đương nhiệm

| |
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
                                                            
 
 
 
hinh8.PNG (260 KB)
 
 
 
 
 
hinh9.PNG (126 KB)
 
 
 
 hinh11.PNG (170 KB)
 
 hinh12.PNG (188 KB)
 
 
 
hinh13.PNG (191 KB)
 
 
 
hinh14.PNG (184 KB)
 
 
 
 
hinh15.PNG (191 KB)
 
 
 
hinh16.PNG (138 KB)
 
 
 
BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ
 
Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Phó Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái
Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn
 
 
VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ
 
Chức vụ Họ và tên
Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, kiêm Cánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ Trần Văn Sơn
Phó Chánh Văn phòng, kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Khả Toàn
Phó Chánh Văn phòng An Đình Doanh