Đẩy mạnh tuyên truyền video quảng bá hình ảnh Khánh Hòa

| |

  Thực hiện theo công văn Số 2781-CV/BTGTU ngày 12/06/2024 của Ban Tuyên Giáo, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phổ biến, triển khai tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa video “Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến lý tưởng” nhằm quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, văn hóa, con người, tiềm năng đầu tư, du lịch; chủ trương, chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

  Vui lòng quét mã QR bên dưới để truy cập và xem video.                                       

          QR quang ba