Diễn Đàn Cấp Cao Về Năng Lượng Việt Nam 2020

| |
Ngày 22/7/2020, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 tại Hà Nội.
21.jpg (123 KB)
Quang cảnh diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020
     Thông qua diễn đàn này, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về năng lượng quốc gia đã được quán triệt. Cơ quan Đảng và Quốc hội, các bộ ngành của Việt Nam cũng như các cơ quan, các tổ chức đối tác quốc tế cùng trao đổi để triển khai thực hiện giải pháp, nhằm thực hiện đồng bộ thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết số 55 - NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.
     Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam diễn ra trong 1 ngày. Ngoài phiên toàn thể diễn ra trong buổi sáng; buổi chiều sẽ có 4 hội thảo chuyên đề.
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã cử đại diện tham dự chuyên đề 3 “Phát triển điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chuyên đề này đã thu hút hơn 200 đại biểu từ các cơ quan, các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước và quốc tế tham dự.
22.jpg (149 KB)
Quang cảnh hội thảo chuyên đề 4
     Tại buổi hội thảo chuyên đề, các diễn giả đã có các bài phát biểu về chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi cung ứng cho điện gió ngoài khơi ở Hà Lan; Mô hình năng lượng gió tại Úc và đề xuất đối với Việt Nam; Các kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi và kiến nghị đề xuất phát triển ngành công nghiệp điện gió tầm nhìn đến 2030; Tầm nhìn khai thác tiềm năng điện gió tại Việt Nam và các kiến nghị chính sách.
     Cuối buổi hội thảo, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhau có những chia sẻ về các cơ chế, chính sách cũng như các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện gió tại Việt Nam. Chủ trì cuộc họp (Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương) đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị.