Giới thiệu chia sẻ thông tin về tham gia Sáng kiến Việt Nam ESG 2024 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”

| |
Nhằm triển khai Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, từ cuối năm 2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam IPSC” đã khởi động chương trình Sáng kiến ESG Việt Nam. Đây là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững triển khai thực hành khung đánh giá ESG là cụm từ viết tắt của “Environmental” (Môi trường), “Social” (Xã hội), và “Governance” (Quản trị doanh nghiệp); Đây là khung đánh giá để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng; Với kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp.

Ban quản lý chia sẻ thông tin về Sáng kiến ESG Việt Nam 2024 tới các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu và đăng ký tham gia chương trình, cổng đăng ký tham gia Sáng kiến ESG Việt Nam 2024 chính thức được mở từ ngày 29/12/2023 tại địa chỉ: https://csg.business.gov.vn. Thời hạn nộp hồ sơ trước 17:00 giờ ngày 31/03/2024.

11.jpg (63 KB)

12.jpg (11 KB)

Scan để truy cập trang web của chương trình

Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa có thể truy cập trang web của chương trình để tìm hiểu thêm về lợi ích khi tham gia Sáng kiến ESG Việt Nam, điều kiện tham gia chương trình, đăng ký tham gia chương trình… Ban quản lý triển khai, chia sẻ thông tin đến các doanh nghiệp để biết và đăng ký tham gia./.

(Đính kèm văn bản số 59/PTDN-CSHTQT ngày 17/01/2024 của Cục Phát triển doanh nghiệp).