Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Năm 2019 Và Ký Kết Giao Ước Thi Đua Năm 2020 Khối Ban Quản Lý KCN, KKT, KCNC Các Tỉnh Tây Nguyên Và Duyên Hải Miền Trung

| |
Thực hiện Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành kế hoạch và đầu tư; theo đó, khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung gồm 11 đơn vị thuộc các tỉnh, TP: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông; ngày 06/01/2020, khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần đầu tiên tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (sau khi hợp nhất), Hội nghị diễn ra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, đơn vị đăng cai khối trưởng năm 2020.

1.jpg (85 KB)

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2019 của toàn Khối. Theo đó, kết quả đạt vượt so với kế hoạch, cụ thể: về thu hút đầu tư, toàn Khối đã cấp mới cho 163 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 137.530 tỷ đồng (tương đương 5.920 triệu USD); về các chỉ tiêu khác, giá trị SXCN-TM-DV là 256.404 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu là 3.607 triệu USD; giá trị nhập khẩu là 1.851 triệu USD; nộp Ngân sách 37.125 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 190.059 lao động.

Trao đổi và thảo luận tại Hội nghị, các thành viên đã thống nhất kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số nội dung sau:

- Xem xét sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ nhất là hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp KCN, KKT để các Ban Quản lý KCN, KKT triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định tại điểm n, khoản 2, điều 63 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Thứ hai, nhiệm vụ quản lý môi trường của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực nhưng thời điểm hiện nay sẽ khó có điều kiện để triển khai thực hiện vì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; theo đó, đã bỏ nội dung ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trong Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Do vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để đảm bảo tính khả thi sau khi Thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 82/2018/NĐ-CP được chính thức ban hành.

Thứ ba, về thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Khối thi đua quy định tại điều 29 Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư là trước ngày 31/01 hàng năm. Tuy nhiên, thời điểm này hầu hết các tổ chức cơ sở đảng chưa được Đảng ủy cấp trên đánh giá, xếp loại nên các đơn vị chưa có đủ cơ sở để chấm điểm tiêu chí thi đua, ảnh hưởng đến kết quả chung và đề nghị khen thưởng. Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh thời gian sang trước ngày 20/02 hàng năm.

Thứ tư, xem xét tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác thi đua khen thưởng của Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, các đơn vị thành viên trong Khối thống nhất suy tôn và trình Bộ Kế hoạch Đầu tư khen thưởng cho 05 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao và phong trào thi đua năm 2019, cụ thể là:

- Tặng cờ thi đua cho: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

- Tặng Bằng khen cho: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý KCNC và KCn Đà Nẵng.

Phát huy những kết quả đạt được, dưới sự chứng kiến của Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đại biểu tham dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo 11 đơn vị của Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2020 với kỳ vọng trong thời gian tới, các đơn vị thành viên của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung sẽ có nhiều giải pháp để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị mình phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ gắn bó, thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực chuyên môn để góp phần đưa các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung ngày càng phát triển bền vững.

2.jpg (110 KB)

Ký kết giao ước thi đua năm 2020