Hưởng Ứng Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới Năm 2021

| |

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là một điều ước quốc tế với sứ mệnh “Bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và     hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới”.

Các vùng đất ngập nước có vai trò rất quan trọng đối với tài nguyên nước và cuộc sống con người. Vùng đất ngập nước đảm bảo nguồn cấp nước cho thế giới thông qua quá trình thu giữ và lưu trữ nước mưa, bổ sung vào các tầng chứa nước ngầm, điều tiết lượng nước, giữ cho lưu vực đầu nguồn trong lành cung cấp nước uống an toàn một cách tự nhiên. Các vùng đất ngập nước cung cấp lương thực, thực phẩm hỗ trợ sản xuất, một lượng lớn thủy sản được đánh bắt từ các vùng đất ngập nước. Đất ngập nước còn có vai trò rất quan trọng đối với    đa dạng sinh học.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 02 tháng 02 năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” (“Inseparable - Water, Wetlands and Life”).

Nhằm hưởng ứng hoạt động Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 235/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 490/STNMT-CCBVMT ngày 01/02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế          Vân Phong hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp, tùy theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi cán bộ, công nhân viên, người lao động cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.
  2. Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc gia được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org./

.