KHÁNH HÒA: HỘI NGHỊ BÀN GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAR-INDEX, SIPAS, PCI, PAPI

| |

Chiều ngày 11/6/2024, tại thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá các Chỉ số PAR-Index, SIPAS, PCI, PAPI năm 2023 và bàn giải pháp tiếp tục cải thiện các Chỉ số đánh giá tỉnh Khánh Hòa, do ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng sự tham dự của hơn 180 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh; Lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC các Sở, ngành, đơn vị, địa phương; Lãnh đạo VCCI Khánh Hòa, Bưu điện tỉnh, một số doanh nghiệp, hội, hiệp hội cấp tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

hinh1.jpg (217 KB)

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo, đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ báo cáo các chuyên đề phân tích, đánh giá về các chỉ số đánh giá đối với tỉnh năm 2023: (1) Phân tích Chỉ số mức độ hài lòng đối với các sở, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; (2) Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); (3) Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PAR- Index, SIPAS.

1.Theo kết quả được công bố và nêu tại Hội nghị, trong năm 2023, các Chỉ số PAR-Index, SIPAS, PCI, PAPI của tỉnh Khánh Hòa đạt được như sau:

- Chỉ số PAR-Index: Đạt 88,60/100 điểm, tương ứng Chỉ số CCHC đạt 88,60% (cao nhất trong 12 năm đánh giá, đây là lần thứ 5 liên tiếp Chỉ số CCHC của tỉnh tăng so với năm trước liền kề), cao hơn 1,62% so với chỉ số trung bình chung các tỉnh, thành phố, xếp thứ 14/63 trên cả nước và xếp thứ 02/14 tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

- Chỉ số SIPAS: Đạt 81,01%, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,48% và tăng 10 bậc so với năm 2022.

- Chỉ số PCI: Đạt 66,52 điểm, giảm 1,22 điểm so với năm 2022, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, giảm 18 bậc so với năm 2022.

- Chỉ số PAPI: Đạt 44,94/80 điểm, cao hơn trung bình chung các tỉnh, thành phố 2,52 điểm, xếp vị thứ 08/61, tăng 1,50 điểm và tăng 08 bậc so với năm 2022, tiếp tục thuộc nhóm đạt điểm “Cao”, là năm có điểm số và thứ hạng cao nhất trong 13 năm được đánh giá; 07/08 Chỉ số nội dung cao hơn trung bình chung; 06/08 Chỉ số nội dung tăng bậc so với năm 2022.

hinh2.jpg (301 KB)

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó Trưởng Phòng CCHC, Sở Nội vụ báo cáo Chỉ số mức độ hài lòng năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

2. Về Chỉ số mức độ hài lòng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, trong năm 2023, mức độ hài lòng đối với 09 khối cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính công có sự cải thiện so với năm 2022; cả 9 khối đều có chỉ số hài lòng tăng, tuy nhiên mức tăng chưa đồng đều và dao động từ 0,7% đến 5,18%, kéo theo khoảng cách chêch lệch giữa khối cơ quan cao nhất và thấp nhất đã nới rộng trên 5% (tăng gần gấp đôi so với năm 2022). Biên độ chỉ số hài lòng chung thay đổi từ khoảng 80% - 82% (năm 2022) lên khoảng 82% - 87% (năm 2023). Trong đó, 7/9 khối cơ quan đạt mục tiêu mức độ hài lòng trên 84% theo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

hinh3.jpg (251 KB)

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban cán sự UBND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp ủy và các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua, những kết quả tích cực đã đạt được trong việc cải thiện và nâng cao các Chỉ số đánh giá của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2023. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và từng đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức,viên chức luôn nỗ lực, sáng tạo, tích cực, hăng hái thi đua xây dựng tỉnh nhà phát triển và hiện đại; chủ động, năng động, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn và đạt nhiều kết quả cao hơn nữa; tiếp tục khơi thông nguồn lực, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; bám sát chủ đề “Quản trị  và Điều hành” của năm 2024.

hinh4.jpg (233 KB)

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kết luận tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số; tăng cường nghiên cứu áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào mô hình quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; mở rộng các hình thức hỗ trợ, tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, chủ trương CCHC của Trung ương, địa phương, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Qua đó, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 (Nguồn: Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa)