Khu Kinh Tế Vân Phong, 15 Năm Xây Dựng Và Trưởng Thành (25/4/2006-25/4/2021)

| |

Ngày 25/4/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, với nỗ lực không ngừng của tập thể CCVC, đứng đầu là tập thể lãnh đạo cơ quan qua các thời kỳ, đến nay Khu kinh tế Vân Phong đang từng ngày khởi sắc và phát triển.

Ngày 23/4/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Khu kinh tế Vân Phong để đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua với một số nội dung chủ yếu như sau:

 

1.jpg (97 KB)

Đ/c Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phát biểu

2.jpg (111 KB) 

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác thu hút và quản lý đầu tư:

Tính đến thời điểm hiện tại, KKT Vân Phong đã thu hút được 153 dự án đầu tư (122 dự án trong nước và 31 dự án có vốn ĐTNN, với tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD, vốn thực hiện là 1,47 tỷ USD đạt 37% vốn đăng ký; trong đó có 94 dự án đã đi vào hoạt động; 59 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng; KCN Suối Dầu đã thu hút được 56 dự án đầu tư (gồm 18 dự án có vốn ĐTNN và 38 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 293,12 triệu USD, vốn đầu tư tư thực hiện 233,54 triệu USD; trong đó có 42 dự án đang hoạt động, 14 dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng. Tỷ lệ lấp đầy đạt 93,3%. Hoạt động thu hút đầu tư trong 08 năm gần đây chủ yếu tập trung vào khu vực Nam Vân Phong và tạm dừng ở khu vực Bắc Vân Phong để xây dựng Đặc khu.

Tập trung hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đối với các dự án lớn như: thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư khu sản xuất công nghiệp tập trung Dốc Đá Trắng, khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh; Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; hướng dẫn thủ tục Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 để triển khai thi công sau khi dự án đã ký hợp đồng BOT, hợp đồng thuê đất dự án đã ký kết và dự kiến hoàn thành năm 2023; hướng dẫn, báo cáo UBND tỉnh về chủ trương chấm dứt dự án Tổ hợp lọc hoá dầu Nam Vân Phong và chủ trương chuyển đổi sang đầu tư dự án Nhà máy điện, khí hoá lỏng LNG; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư dự án điện khí thay cho Trung tâm điện lực Vân Phong 2 của Tập đoàn Sumitomo.

Tập trung xúc tiến đầu tư các dự án lớn, quan trọng, có nh động lực đầu tư vào khu vực phía Nam KKT Vân Phong như: dự án Cảng tổng hợp Nam Vân Phong (khả năng tiếp nhận tàu 70.000 DWT) và Bắc Vân Phong (khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT); dự án KCN Ninh Thủy (207,9ha) dự án trung tâm điện khí và dự án kho cảng đầu mối LNG của Công ty Millennium Energy…

Tham mưu xây dựng Nghị Quyết về phát triển KKT Vân Phong giai đoạn 2015-2020 và 2021-2025 và Chương trình hành động của tỉnh để thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu các cơ chế đặc thù phát triển KKT Vân Phong để tham mưu Tỉnh ủy báo cáo lãnh đạo Trung ương.

Đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương triển khai những nội dung hợp tác, hỗ trợ về nghiên cứu đề xuất chiến lược phát triển tổng thể và tài trợ công tác tổ chức lập quy hoạch, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và hỗ trợ xúc tiến đầu tư nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh, đưa KKT Vân Phong trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại với kỳ vọng phát triển đột phá cho tỉnh và khu vực.

Về Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong: từ năm 2012 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Đề án tổng thể “Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong”, Ban đã tham mưu hoàn thành xây dng nội dung Đề án. Tuy nhiên hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 783/TTg-QHĐP ngày 23/6/2020 đồng ý tạm dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Về công tác quản lý doanh nghiệp:

Tổ chức thực hiện đúng quy định đối với việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu D; cấp mới cấp lại GPLĐ; tiếp nhận thang bảng lương, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ; Giải quyết nhu cầu lao động nước ngoài.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KKT Vân Phong và KCN Suối Dầu từ năm 2006 đến 2020: doanh thu đạt 9,05 tỷ USD; xuất khẩu đạt 7,98 tỷ USD; nhập khẩu đạt 5,19 tỷ USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 47.365,59 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 30% ngân sách của toàn tỉnh.

Thời điểm hiện tại, tổng số doanh nghiệp trong KKT và KCN đang hoạt động 127 doanh nghiệp; 14 doanh nghiệp đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng dự án, 01 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Giải quyết việc làm cho 18.158 lao động (17.914 lao động Việt Nam và 244 lao động nước ngoài).

Tình hình an ninh trật tự tại các doanh nghiệp ổn định, ít xảy ra cuộc đình công, lãn công trái pháp luật của người lao động.

Thường xuyên quan tâm, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chính sách về lương, thưởng cho người lao động; quan tâm hỗ trợ DN về công tác phát triển Đảng, đoàn thể; tổ chức đối thoại để giải quyết khó khăn vướng mắc cho DN; triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến DN theo chỉ đạo của các cấp.

Về công tác quy hoạch xây dựng:

Công tác quy hoạch xây dựng trong KKT Vân Phong được triển khai cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Kết quả triển khai nhiệm vụ quy hoạch đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển của KKT Vân Phong; khớp nối đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm khác.

Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm dừng chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong đồng thời cho phép lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong. Đến nay đã ký Hợp đồng ba bên về tư vấn lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong với Tập đoàn Liên thái Bình Dương (IPPG), Công ty tư vấn BCG và Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) (do IPP tài trợ) tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ về thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong dự kiến trình Bộ Xây dựng vào tháng 6/2021.

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và triển khai các quy hoạch xây dựng theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014.

Thực hiện các thủ tục lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nhà ở công nhân KCN Suối Dầu.

Thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch tập trung Đông Nam Ninh Phước; KCN Vạn Thắng; KCN Ninh Thủy và đôn đốc các cơ quan để được bố trí vốn thực hiện quy hoạch; trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) điều chỉnh KCN Suối Dầu và thực hiện công bố quy hoạch.

Trình UBND tỉnh về chủ trương cho phép lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sản xuất công nghiệp tập trung Dốc Đá Trắng; thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch 5 Sao Đại Lãnh và Khu du lịch Dốc Lết- Phương Mai; chủ trương điều chỉnh QHCT XD tỷ lệ 1/200 KCN Ninh Thuỷ; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cảng tổng hợp Nam và Bắc Vân Phong.

Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan rà soát dự án Khu thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu.

Thực hiện 63 thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng 191 dự án; kiểm tra công tác nghiệm thu trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Về công tác quản lý môi trường:

Đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghiệp đúng quy định pháp luật, 100% các dự án đầu tư đều lập và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi cấp giấy phép xây dựng. Các dự án đã đi vào hoạt động đều được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt yêu cầu, thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm định kỳ đối với các dự án đầu tư vào KKT Vân Phong, các KCN không để xảy ra sự cố môi trường do chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn quản lý. Tổ chức theo dõi chặt chẽ công tác giám sát môi trường của các doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống quan trắc nước thải tự động của KCN Suối Dầu; đốc thúc và theo dõi chặt chẽ tiến độ đầu tư các công trình bảo vệ môi trường của KCN Ninh Thủy.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn KKT Vân Phong, KCN Suối Dầu và KCN Ninh Thủy. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm luôn được rà soát đăng ký bổ sung kịp thời nhằm tạo điều kiện cho các dự án triển khai thủ tục đất đai được thuận lợi.

Thực hiện xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính cho 2.255 hộ gia đình/cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, 560 hộ gia đình/cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 604 hộ gia đình/cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất216 hộ gia đình/cá nhân được cấp đất tái định cư, với tổng diện tích là 303.519m2, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 333,737 tỷ. Xác định và thông báo nộp tiền thuê đất cho 115 tổ chức/cá nhân được thuê đất mới hoặc được gia hạn thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong với tổng số tiền là 1,690 tỷ đồng, tổng diện tích đất được thuê mới hoặc được gia hạn là 8.538 m2.

Về công tác quản lý dự án:

Từ năm 2006 đến nay Ban đã hoàn thành xây dựng 04 khu tái định cư Vĩnh Yên; Vạn Thắng; Xóm Quán; Ninh Thuỷ với tổng diện tích là 82ha. Về hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông: đã thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 26,6 km đường giao thông đối với dự án Cải tuyến tỉnh lộ 1B (giai đoạn 2); đường vào kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong; đường giao thông từ tỉnh lộ 1A đến Khu tái định cư Xóm Quán (phần điện chiếu sáng); nút giao Quốc lộ 1A với Cụm Công nghiệp Đắc Lộc; thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường như: đường Đầm Môn đoạn 2, đường giao thông đến Nhà máy đóng tàu STX, đường ĐT.651; Dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Xóm Quán.

Riêng dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn, hiện nay đang thực hiện triển khai đầu tư xây dựng, dự kiến cuối năm 2021 sẽ đưa vào khai thác sử dụng, góp phần tăng thêm 14,4 km đường giao thông trục chính. Đây là những dự án hạ tầng quan trọng tạo động lực thu hút các nhà đầu tư đến với KKT Vân Phong.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, đã đề xuất đầu tư xây dựng 06 dự án, có 04 dự án đã được HĐND thông qua và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, trong đó có 02 dự án đã được HĐND thông qua chủ trương đầu tư là dự án Đường giao thông ngoài cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong và Dự án cải tạo trụ sở làm việc Ban QL KKT Vân Phong; đối với dự án Đường Nguyễn Huệ và Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (đoạn từ ĐT.652 đến Quốc lộ 26B) hiện nay đang hoàn chỉnh để trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư trong thời gian tới. Dự án Đường giao thông Sơn Đừng - Khải lương và dự án Đường giao thông vào khu danh lam thắng cảnh Mũi đôi - Hòn đầu đang chờ bổ sung cập nhật quy hoạch để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Tổng vốn xây dựng cơ bản từ 2006 đến nay, đã giải ngân 2.183 tỷ, đạt 100% kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng:

- Ban trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến nay, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án có vốn ngân sách với tổng diện tích 188,58 ha đối với các dự án: Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động); Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1); Đường ra Đầm Môn (đoạn 2); Khu tái định cư Ngọc Sơn; Khu tái định cư Xóm Quán; Đường giao thông từ QL1A đến phường Ninh Hải; Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong; Cải tuyến tỉnh lộ 1B đoạn từ Hyundai Vinasinh đến Ninh Tịnh.

- Phối hợp với các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có vốn ngân sách, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 894,8 ha đối với các dự án: Khu tái định cư Vạn Thắng; Khu tái định cư Ninh Thủy; Trung tâm Điện lực Vân Phong; Hạng mục điều chỉnh Nút giao giữa Quốc lộ 1A với cụm công nghiệp Đắc Lộc. Riêng dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khoảng 98%, dự kiến đến tháng 06/2021 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Về công tác cải cách hành chính:

Ban được phân cấp và ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đúng và sớm hạn; hoạt động phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được triển khai tương đối nhịp nhàng, đảm bảo xử lý hiệu quả, kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh trong KKT, KCN.

Hiện nay, Ban có 50 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 41 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, 09 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, 25 TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, 09 TTHC thanh toán trực tuyến, 40 TTHC cho phép thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trên các lĩnh vực và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC phù hợp với tiêu chuẩn ISO trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Tổng số hồ sơ TTHC Ban đã tiếp nhận từ năm 2006 đến thời điểm hiện tại là 4.071 hồ sơ; trong đó giải quyết sớm và đúng hạn là 4.018 hồ sơ với 702 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến.

Về kết quả xếp loại CCHC trong những năm gần đây: năm 2013 xếp hạng Khá; năm 2015 xếp hạng Trung bình; năm 2016, 2017, xếp hạng Khá; từ năm 2018 đến nay, xếp hạng Tốt với thứ hạng tăng dần trong Khối các sở.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Ban đang vận hành và sử dụng trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.gov.vn để giới thiệu về Khu kinh tế và các KCN;

Triển khai sử dụng đầy đủ các hệ thống thông tin dùng chung theo quy định: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống Một cửa điện tử; Hệ thống Kiểm soát TTHC; Trang thông tin điện tử của cơ quan; Hệ thống Thư điện tử công vụ; Hệ thống Quản lý cán bộ CCVC; hệ thống giải quyết khiếu nại, tố cáo,…

Mạng nội bộ của cơ quan luôn hoạt động ổn định, an toàn, được kết nối ra internet bằng đường truyền cáp quang tốc độ cao, có hệ thống wifi ở tất cả các tầng làm việc. 100% CCVC chuyên môn, nghiệp vụ đều được trang bị máy vi tính để phục vụ công việc chuyên môn, trao đổi bằng thư điện tử, tìm kiếm thông tin trên internet. Triển khai xây dựng, chuẩn hóa và tích hợp CSDL GIS để hỗ trợ thực hiện cập nhật các nội dung liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của các phòng trên hệ thống phục vụ công tác. Áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân; cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình phù hợp với các quy định mới.

Về công tác thi đua khen thưởng:

Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng. Nội dung các phong trào thi đua bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. CCVC đã nhận thức rõ hơn về công tác thi đua, từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao. Về kết quả khen thưởng:

Từ năm 2006 đến 2020, Ban đã vinh dự nhận được nhiều cờ thi đua và Bằng khen. Về tập thể, đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư tặng 12 Bằng khen, 01 cờ thi đua dẫn đầu khối vào năm 2016, 01 cờ thi đua giai đoạn 2016-2020 cho đơn vị điển hình tiên tiến; được UBND tỉnh tặng 08 Bằng khen (trong đó có 01 bằng khen giai đoạn 2016-2020 cho đơn vị điển hình tiên tiến), 02 Cờ thi đua vào năm 2007 và 2015 cho đơn vị dẫn đầu Khối thi đua, đặc biệt, năm 2015, được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác. Về cá nhân, 30 lượt cá nhân được Bộ Kế hoạch - Đầu tư tặng Bằng Khen và 13 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng Khen, đồng thời, Ban đã công nhận 90 lượt CCVC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nhất là trong giai đoạn hiện nay thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19”, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Vân Phong trong thời gian đến hết sức nặng nề và khó khăn. Do đó, Lãnh đạo Ban cùng toàn thể CCVC Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trọng tâm như sau:

- Xây dựng hoàn thành Đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân Phong trình cấp thẩm quyền ban hành để tạo động lực thu hút đầu tư.

- Thực hiện tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III năm 2021.

- Thực hiện quyết liệt, linh hoạt hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025Chương trình hành động của UBND tỉnh.

- Xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (thay thế Quyết định số 622/QĐ-UBND, ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Trong đó, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ; ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật liên quan.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác CCHC, thực hiện đầy đủ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo nghị quyết của Chính phủ. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thu hút nhiều dự án đầu tư vào KKT và các KCN.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bằng việc tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các dự án động lực sớm triển khai; Hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của khu kinh tế trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo phục vụ các dự án đầu tư và cải thiện đời sống cho người dân; tạo thêm nhiều việc làm giải quyết nhu cầu lao động. Hoàn thiện công tác bảo vệ môi trường trong các KCN và Khu kinh tế.

Hy vọng trong tương lai gần, Khu kinh tế Vân Phong sẽ trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa có tốc độ tăng trưởng nhanh và trở thành Khu kinh tế ven biển động lực của tỉnh Khánh Hòa và Khu vực Nam Trung bộ như kỳ vọng của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

 

3.jpg (77 KB)

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong qua các thời kỳ