Kiểm Tra Công Tác Phòng Chống Covid -19 Tại Huyện Vạn Ninh Kết Hợp Tặng Quà Cho Các Hộ Dân Khó Khăn Do Ảnh Hưởng Dịch Bệnh

| |
Thực hiện Kế hoạch số 8528/KH-BCĐ ngày 01/9/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo) về kiểm tra hoạt động của Tổ tự quản và các chốt kiểm soát vùng xanh trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”; Thông báo số 375/TB-BCĐ ngày 13/9/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” tỉnh Khánh Hòa

Ngày 16/9/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (có đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban, là Ủy viên Ban Chỉ đạo, được giao phụ trách địa bàn huyện Vạn Ninh) tổ chức kiểm tra hoạt động của Tổ tự quản và các chốt kiểm soát vùng xanh tại thôn Diêm Điền, xã Vạn Khánh và thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

21.jpg (89 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Hoàng làm việc với UBND xã Vạn Thắng

22.jpg (129 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Hoàng làm việc với UBND xã Vạn Khánh

Kết quả kiểm tra cho thấy:

 UBND các xã đã ban hành Quyết định thành lập Tổ tự quản, niêm yết nội quy tại các khu vực vùng xanh, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tự quản để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò của các Tổ tự quản thôn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm soát vùng xanh theo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”, thực hiện đúng nội quy vùng xanh, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng; hướng tới mục tiêu mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa “vùng đỏ”. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nội dung, phương thức, cách thức hoạt động theo đúng mô hình khung đã đề ra, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn.

Công tác bảo vệ thôn “bình thường mới” (vùng xanh) trong phòng, chống dịch Covid-19 có sự phối hợp tham gia tích cực của lực lượng Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, dân quân, hội viên các chi, hội đoàn thể thôn, người dân tự nguyện tham gia; phát huy tinh thần đoàn kết giữa các hộ dân ở gần nhau trong cùng thôn tương thân, tương ái, giúp đỡ trong sinh hoạt và cuộc sống, góp phần xây dựng địa bàn an toàn.

Kết hợp đợt kiểm tra, Ban đã trao 50 xuất quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của 02 thôn Tân Dân 2 và Thôn Diêm Điền với tổng số tiền 25 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ cho 08 chốt kiểm soát vùng xanh của xã Vạn Khánh với số tiền 05 triệu đồng.

23.jpg (99 KB)

Trao quà cho các hộ dân xã Vạn Thắng

24.jpg (113 KB)

Trao quà cho các hộ dân xã Vạn Khánh

Xã Vạn Khánh, Vạn Thắng là các địa phương nằm trong địa bàn Khu kinh tế Vân Phong do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quản lý. Mong rằng trong thời gian sớm nhất, các xã luôn đoàn kết, đồng thuận triển khai nhiệm vụ, quyết tâm giữ “vùng xanh” đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

V.T.L.H