Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong thăm, chúc tết các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

| |
Nhân dịp năm mới, Đoàn công tác do ông Phan Thanh Liêm – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm trưởng đoàn, cùng các Phó trưởng Ban và các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

1.jpg (109 KB)

Ông Phan Thanh Liêm, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đến thăm, chúc tết tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai – Việt Nam

Ông Phan Thanh Liêm, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đánh giá rất cao và ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các doanh nghiệp với những kết quả đạt được của năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn chung, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng; trong năm 2024 các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và ngày càng phát triển; chú trọng thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động; tiếp tục đồng hành cùng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển.

2.jpg (112 KB)

Ông Phan Thanh Liêm, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đến thăm, chúc tết tại Công ty TNHH Điện lực Vân Phong

3.jpg (102 KB)

Ông Phan Thanh Liêm, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đến thăm, chúc tết tại Công ty TNHH LD Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Phương Thảo.