Lãnh đạo UBND tỉnh

| |
 
 
hinh17.PNG (37 KB)
                               
                                                                                    ÔNG NGUYỄN TẤN TUÂN

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại cơ quan: 0258.3822087

Email: nttuan@khanhhoa.gov.vn

hinh18.PNG (147 KB)
 
 

ÔNG LÊ HỮU HOÀNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực

UBND tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại cơ quan: 0258.3810423

Email: lhhoang@khanhhoa.gov.vn

         ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN

      Chức vụ: Phó Chủ tịch

       UBND tỉnh Khánh Hòa

      Điện thoại cơ quan: 0258.3810080

    Email: natuan.nt@khanhhoa.gov.vn

 ÔNG ĐINH VĂN THIỆU