Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG)

| |
Ngày 09/9/2020, Lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương đã được diễn ra tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đến tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, các cơ quan báo chí và các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như: Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia - VIUP, KPMG và Boston Consultanting Group (BCG).

1.jpg (170 KB)

Quang cảnh ký kết giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương

Thời gian qua, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (Công ty IPPG) đã rất quan tâm và đầu tư một số dự án lớn tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời có đề xuất tham gia tài trợ việc tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong. Công ty IPPG được biết đến là một doanh nghiệp có nhiều dự án triển khai thành công tại Việt Nam, gần đây nhất tại tỉnh Khánh Hòa là dự án Nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh, mang lại hình ảnh tích cực về môi trường đầu tư của tỉnh.

Ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong tại văn bản số 783/TTg-QHĐP. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã thống nhất chủ trương xã hội hóa kinh phí lập quy hoạch tại văn bản số 4502-CV/VPTU ngày 06/8/2020.

Trên cơ sở các chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận, thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty IPPG đã tiến hành trao đổi và thống nhất đi đến việc ký kết Bản Ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa vào ngày hôm nay.

2.jpg (103 KB)

 

Sau lễ ký kết,  Ban Quản lý KKT Vân Phong và các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp cùng làm việc với Công ty IPPG triển khai những nội dung hợp tác, hỗ trợ về nghiên cứu đề xuất chiến lược phát triển tổng thể và tài trợ công tác tổ chức lập quy hoạch, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và hỗ trợ xúc tiến đầu tư nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh, đưa KKT Vân Phong trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, phát triển đột phá cho tỉnh và khu vực.