Tăng Cường Công Tác Quản Lý, Tái Sử Dụng, Tái Chế, Xử Lý Và Giảm Thiểu Chất Thải Nhựa

| |

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn mà các quốc gia phải đối mặt. Việc lạm dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, đã và đang để lại những hậu quả nặng nề đối với môi trường. Trong đó, vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động.

Để tăng cường hiệu quả cho hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa nhằm giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 10725/KH-UBND ngày 12/10/2020 để thực hiện Chỉ thị trên của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 10725/KH-UBND ngày 12/10/2020, ngày 26/10/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có Công văn số 3138/KKT-QLTNMT hướng dẫn các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp triển khai một số hoạt động sau:

  • Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (gồm túi nilông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc, bát, đũa nhựa,…).
  • Hạn chế sử dụng băng rôn, khẩu hiệu,…dùng một lần tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.
  • Các dự án nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch v.v…. không nên cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.
  • Thực hiện bố trí thùng rác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn ở nơi làm việc; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ. Việc quản lý chất thải cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (đã được chỉnh sửa, bổ sung theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).

Chi tiết nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 10725/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 3138/KKT-QLTNMT của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xin bấm tải về để xem <tải về>.

Tin tức khác