Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế

| |

Từ ngày 20/8/2019 đến  ngày 24/8/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã cử hai công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức tại Đà Nẵng.

3.jpg (96 KB)

Nội dung chương trình bồi dưỡng là một phần nội dung trong Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 2383/QĐ-BTP ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong quá trình tập huấn, Các giảng viên đã dành nhiều thời gian để các học viên thực hành các bài tập tình huống về tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; đồng thời trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc với các học viên tham gia lớp học.

Việc tập huấn các nội dung trên nhằm giúp các công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói chung nâng cao kiến thức về pháp luật quốc tế để áp dụng vào thực tiễn công việc.

4.jpg (80 KB)

Tin tức khác