Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Dịch Covid-19 Tại Cơ Quan Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong

| |

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cách bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay;

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, lao động (CCVC) cơ quan quán triệt, nghiêm túc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 09/7/2021. Thực hiện làm việc giãn cách theo hướng CCVC thay phiên nhau 50% làm việc tại cơ quan và 50% làm việc online tại nhà (Thông báo số 1598/TB-KKT ngày 05/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong) cho đến khi hết thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

2. Mỗi CCVC phải tự giác, tự ý thức tuân thủ và thực hiện nguyên tắc 5K; chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng và Chánh Văn phòng để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Trưởng Ban trong trường hợp phát hiện mình có tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm Covid hoặc sống trong khu vực có ca dương tính bị đưa đi cách ly.

3. Văn phòng chịu trách nhiệm:

- Kiểm soát chặt chẽ các cá nhân, tổ chức đến cơ quan liên hệ công việc; đề nghị khách đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế (bằng cách quét mã QR hoặc điền thông tin vào sổ theo dõi), đo thân nhiệt (nếu có trường hợp thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên thì yêu cầu đo lại đến lần thứ 3, mỗi lần cách 05 phút, nếu thân nhiệt không giảm thì báo cáo ngay Chánh Văn phòng để liên lạc với CDC hướng dẫn các bước tiếp theo).

1.jpg (131 KB)

- Chỉ nhận công văn, hồ sơ tại bàn trực bảo vệ; nếu các tổ chức, cá nhân muốn liên hệ với phòng chuyên môn làm việc thì xác nhận với các Trưởng phòng và mời xuống bàn bảo vệ để trao đổi (đeo thêm tấm chắn y tế do Ban trang bị), tuyệt đối không cho khách trực tiếp vào cơ quan nếu chưa có ý kiến của Trưởng Ban.

2.jpg (251 KB)

3.jpg (273 KB)

- Đối với bộ phận một cửa: khi khách hàng đến nộp hoặc nhận hồ sơ, bộ phận bảo vệ chỉ cho 01 người vào làm việc, đề nghị khách thực hiện 5K và đeo tấm chắn y tế.

Riêng về thực hiện phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

V.T.L.Huyền