Tổ Chức Các Hoạt Động Hưởng Ứng Chiến Dịch Làm Cho Thế Giới Sạch Hơn 2020

| |
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu với chủ đề là       “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Tại Việt Nam, trước diễn biến, ảnh hưởng của dịch Covid-19; căn cứ điều kiện thực tế, nhằm hưởng ứng các hoạt động “Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 4984/BTNMT-TCMT ngày 10/9/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có Công văn số 2899/KKT-QLTNMT hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp chủ động triển khai một số hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch, cụ thể như sau:

  • Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại khu vực nhà máy và các địa điểm phù hợp (đông người qua lại) nhằm tuyên truyền nhắc nhở cán bộ, công nhân viên và người lao động hành động bảo vệ môi trường.
  • Tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; phân loại, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước,... tại doanh nghiệp mình.
  • Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...
  • Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích thực hiện bằng hình thức trực tuyến) về công tác bảo vệ môi trường, và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
  • Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có đóng góp trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, và có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.
Chi tiết nội dung của băng rôn, khẩu hiệu và Công văn số 2899/KKT-QLTNMT xin bấm tải về để xem <tải về>.