Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong

| |
Chiều ngày 01/10/2021, ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghị - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/10/2021.

1.jpg (83 KB)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng mong rằng, ông Nguyễn Hữu Nghị cùng với lãnh đạo Ban đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, sớm trình Chính phủ thông qua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng. Đồng thời, tập trung nghiên cứu hoàn thiện Đề án cơ chế chính sách phát triển KKT Vân Phong và xây dựng giải pháp thu hút, kêu gọi nguồn lực đầu tư vào khu kinh tế; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tham gia đầu tư; đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao cho đơn vị trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 713/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

V.T.L.H