Triển khai Kế hoạch số 4967/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa giám sát chủ động dịch bệnh Covid-19 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021

| |

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang diễn ra vô cùng phức tạp. Tính đến ngày 04/06/2021, tại Khánh Hòa ghi nhận 142 ca bệnh Covid-19, 140 ca nhập cảnh từ nước ngoài đã cách ly tại khu cách ly tập trung và 02 ca ghi nhận từ cộng đồng. Nhằm phát hiện sớm người mắc Covid-19 làm việc tại các Khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những trường hợp mắc Covid-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trong các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4967/KH-UBND ngày 07/06/2021 giám sát chủ động dịch bệnh Covid-19 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo, triển khai đến các doanh nghiệp nội dung của Kế hoạch số 4967/KH-UBND ngày 07/06/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa, với một số nội dung chính sau:

 1. Mục đích:

Phát hiện sớm người mắc Covid-19 làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt những trường họp mắc Covid-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trong các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 1. Yêu cầu:
 • Việc lấy mẫu phải được thực hiện đúng quy trình theo quy định.
 • Năng lực lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime - PCR đáp ứng được số lượng mẫu xét nghiệm dự kiến thực hiện.
 • Đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức triển khai lấy mẫu.
 • Các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện kịp thời đúng Kế hoạch đề ra.
 1. Nội dung thực hiện:
 • Địa điểm và đối tượng được xét nghiệm:

+ Về nguyên tắc chọn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người nằm trong khu vực nguy cơ cao, có sự tiếp xúc thường xuyên với nhiều người từ các tỉnh thành khác nhau, đặc biệt là nhóm người đi từ tỉnh, thành phố có dịch trở về, có tiếp xúc nhiều với nhóm khách du lịch, khách công tác từ các tỉnh, thành phố có xuất hiện ca bệnh Covid-19 và nhóm người có di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Khánh Hòa trong thời gian vừa qua.

+ Đối tượng cần được xét nghiệm: Tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp gồm: Người có rời khỏi tỉnh trong vòng 01 tháng gần đây, bộ phận có chuyên gia mới nhập cảnh đến làm việc trong thời gian 01 tháng gần đây (hoặc có thể lâu hơn), bộ phận có tiếp xúc người từ các tỉnh, thành phố khác, bảo vệ, trông giữ xe, nhân viên hành chính, marketing, tài chính, công nhân tại các phân xưởng, một số người bán hàng trong và ngoài cổng nhà máy, xí nghiệp.

 • Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2021 cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu lấy mẫu và xét nghiệm.
 • Hình thức triển khai:

+ Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm chủ động, điều tra dịch tễ các nhóm người có nguy cơ cao được đánh giá, lựa chọn từ các tiêu chí trên.

+ Nếu mẫu xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2: Tiến hành khoanh vùng, xử lý theo các hướng đẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế.

 • Số lượng mẫu:

Số lượng mẫu dự kiến: 20.000 mẫu xét nghiệm, bao gồm 02 đợt cụ thể: đợt 1 lấy mẫu, xét nghiệm 10.000 người và đợt 2 lấy mẫu, xét nghiệm 10.000 người.

+  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết việc tiến hành lấy mẫu tại các cơ sở được chọn lựa, lập đanh sách, thông báo các đối tượng ở các khu vực nguy cơ cao theo Kế hoạch giám sát chủ động bệnh Covid- 19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 trong mỗi đợt.

+  Dự kiến xét nghiệm bằng hình thức mẫu đơn và gộp mẫu theo hướng dẫn tại Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc gộp mẫu xét nghiêm SARS-CoV-2, số lượng mẫu gộp 5 là 15.000 mẫu, số lượng mẫu đơn là 5.000 mẫu.

 1. Kinh phí thực hiện:
 • Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ các nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
 • Việc sử dung và thanh, quyết toán kinh phí được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

 (Đính kèm Kế hoạch số 4967/KH-UBND ngày 07/06/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Tin tức khác