Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

| |

Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; văn bản số 911/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đến từ các vùng (các quốc gia, vùng lãnh thổ) có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV.

Đối với các trường hợp cấp lại giấy phép lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế để tiến hành các thủ tục xác định việc cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch nCoV trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài; hoặc trước khi thực hiện cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (đối với trường hợp nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã được UBND tỉnh chấp thuận trước thời điểm công bố dịch).

2. Đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài:

- Tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và người lao động nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.

- Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

- Rà soát, thống kê số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao động người nước ngoài đến từ các vùng dịch, nhất là lao động Trung Quốc (tổng số lao động nước ngoài, số về quê ăn Tết, số đi qua vùng có dịch, số đã quay trở lại Việt Nam…), báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trước ngày 06/02/2020, và cập nhật thường xuyên khi có thông tin mới qua địa chỉ email qldnkkt@gmail.com, số điện thoại 0258 3560495.

(Đính kèm Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; văn bản số 911/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa)