Tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia " Tự hào một dải biên cương" lần thứ III

| |

Thực hiện theo công văn số 2176/STTTT-TTBCXB ngày 08/7/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo cuộc thi Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III đến toàn thể các tác giả tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức ra nhằm tạo phong trào hoạt động rộng khắp trong sáng tác thể loại ảnh nghệ thuật, phản ánh được truyền thống 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ca ngợi hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang nhân dân qua các cuộc chiến tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời góp phần thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong 2 năm 2024, 2025.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam.

Tác giả có thể gửi ảnh dự thi và tìm hiểu thêm thông tin, thể lệ cuộc thi tại đường link trang web:

https://www.anhnghethuatbiengioi2024.com/

nghe thuat.png (901 KB)