Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

| |
Số ký hiệu:
02/2022/TT-BTNMT
Ngày ban hành:
10/01/2022
Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Loại:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác