Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

| |
Số ký hiệu:
08/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:
10/01/2022
Trích yếu:
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Loại:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác