Triển khai thực hiện quyết định 23/2022/QD-TTg 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

| |
Số ký hiệu:
11646/UBND-KT
Ngày ban hành:
25/11/2022
Trích yếu:
Triển khai thực hiện quyết định 23/2022/QD-TTg 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Loại:
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết: