Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

| |
Số ký hiệu:
4829/SNN-KL
Ngày ban hành:
08/12/2022
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính Phủ
Loại:
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết: