QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 66/2014/QĐ-TTG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

| |
Số ký hiệu:
34/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
18/12/2019
Trích yếu:
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 66/2014/QĐ-TTG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác