về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

| |
Số ký hiệu:
09/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành:
01/03/2019
Trích yếu:
về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Loại:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông Vận tải
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác