BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN

| |
Số ký hiệu:
849/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:
08/04/2019
Trích yếu:
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác