Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| |
Số ký hiệu:
4384/KH-UBND
Ngày ban hành:
07/05/2020
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác