Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

| |
Số ký hiệu:
28/2023/TT-BTNMT
Ngày ban hành:
29/12/2023
Trích yếu:
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác