Phê duyệt Danh mục dự án ưu tiên tiên thu hút đầu tư vào Phân khu 03 và Phân khu 08 thuộc Khu Kinh tế Vân Phong , GĐ 2024-2025, định hướng đến năm 2030.

| |
Số ký hiệu:
751/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
20/03/2024
Trích yếu:
Phê duyệt Danh mục dự án ưu tiên tiên thu hút đầu tư vào Phân khu 03 và Phân khu 08 thuộc Khu Kinh tế Vân Phong , GĐ 2024-2025, định hướng đến năm 2030.
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác