Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

| |
Số ký hiệu:
16/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
07/12/2020
Trích yếu:
Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Loại:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác