Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

| |
Số ký hiệu:
169/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
04/02/2021
Trích yếu:
Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác