Quyết định ban hành kế hoạch triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

| |
Số ký hiệu:
1799/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
30/06/2021
Trích yếu:
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác