Công bố báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, ngành thuộc tỉnh, cơ quan ngành dọc,UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2023

| |